توجه: 

دانش آموزان و اولياء گرامي:
تا به روز رساني كامل سايت، مي توانيد پيام هاي روزانه را از اين طريق مشاهده فرماييد.
group bazdid
   قرآن

علوم

  جغرافي  هنر
   انگليسي

 كتابخواني

  ورزش   هفته نامه
  كامپيوتر  مشاوره  
  بين الملل   زنگ تفريح
  پژوهش  روباتيك 
   تولد  پزشكي
  ارتباط با زندگي   رياضي
 Chemistry Lab Clip Art آزمايشگاه سرود 
بازديد دانش آموزان پيش دبستان از كارخانه شير
بازديد دانش آموزان پايه پنجم از آزمايشگاه خيام
بازديد دانش آموزان پايه پنجم از آزمايشگاه خيام
بازديد دانش آموزان پايه اول از مسجد امام رضا(ع)
بازديد دانش آموزان پايه چهارم از آزمايشگاه خيام
بازديد دانش آموزان پايه چهارم از افلاك نما
بازديد دانش آموزان پايه ي پنجم از پژوهشكده علوم
بازديد دانش آموزان پايه دوم از كارخانه شير پگاه كرمان
 بازديد دانش آموزان پايه دوم و چهارم از حمام گنجعليخان
بازديد دانش آموزان پايه پنجم از نمايشگاه قرآن كريم
 بازديد دانش آموزان پايه سوم از آزمايشگاه خيام
 بازديد دانش آموزان پيش دبستان از موزه حيات طبيعي
بازديد دانش آموزان پژوهشگر از آزمايشگاه نانو
 بازديد دانش آموزان از مجتمع تفريحي فلامينگو
 بازديد دانش آموزان پيش دبستان از بازار قديم كرمان
 بازديد دانش آموزان پيش دبستاني از ميوه فروشي
بازديد دانش آموزان پايه پنجم از موزه فسيل ها
بازديد دانش آموزان پيش دبستان از پارك جنگلي
بازديد دانش آموزان پايه سوم از موزه سكه
بازديد دانش آموزان پايه دوم از مسجد امام رضا(ع)
بازديد دانش آموزان پايه چهارم از پارك مادر
 بازديد دانش آموزان پايه چهارم از مسجد امام رضا(ع)
بازديد دانش آموزان پيش دبستاني از آزمايشگاه مركزي ابن سينا
بازديد دانش آموزان پايه سوم و پيش دبستاني از پارك ترافيك
بازديد دانش آموزان پايه دوم از پارك مادر
بازديد دانش آموزان پايه چهارم از آزمايشگاه خيام
 بازديد دانش آموزان از پارك مادر
بازديد دانش آموزان پايه چهارم وپنجم از موزه دفاع مقدس
بازديد دانش آموزان پيش دبستان از سرزمين رويايي

 

 

آدرس : كرمان - بلوار جمهوري اسلامي - بلوار هوشنگ مرادي - هوشنگ مرادي 5 - دبستان پسرانه هوشمند شهيد مهدوي
تلفن : 0341-21228110341-2122811-١٢
آدرس رايانامه : school emahdavi sch ir
آدرس : کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - بلوار هوشنگ مرادی - هوشنگ مرادی 5 - دبستان پسرانه هوشمند شهید مهدوی
تلفن : 0341-2122811-١٢
آدرس رايانامه : school emahdavi sch ir